B U U R T O P B O U W W E R K

Buurtopbouwwerk? Dat is bouwen aan samenleven in buurten en wijken.

Vertrekkend vanuit de sterkten, de krachten die er al zijn bij bewoners, verenigingen, ondernemers en buurtorganisaties. We stimuleren hen tot onderlinge verbinding en samenwerking. Het is altijd mooi om te zien hoe bewoners hun leven weer zelf in handen nemen, actief worden en zo een bijdrage leveren aan de samenleving.

 

Schakel tussen bewoners en beleid

De buurtopbouwwerker weet wat er leeft bij de mensen. Hij is er altijd aanwezig, en organiseert geregeld – vaak samen met de wijkmanager – momenten waarop bewoners beluisterd worden. De buurtwerker heeft een breed netwerk en kennis van vanalles en nog wat. Dat maakt hem tot een prima eerste aanspreekpunt voor problemen rond wonen, veiligheid, samenleven, omgeving.  Als het nodig is, speelt de buurtwerker de signalen door naar het beleid.

 

Versterking van het sociaal weefsel

De buurtwerker neemt tal van initiatieven, vaak samen met andere partners, waarop bewoners elkaar kunnen ontmoeten en samen dingen doen. Dat versterkt de onderlinge samenhang en dus de kwaliteit van het samenleven in de buurt. Voorbeelden: kerstmarkten, opruimacties, spaghettiavonden en ook permanenties, computercursussen enzovoort.

Informatie en vorming

Veel ‘informatie’ die vanuit het beleid – vaak in de vorm van regels – op bewoners afkomt, is niet altijd makkelijk te begrijpen voor gewone mensen. Dan speelt de buurtwerker de rol van ‘vertaler’. Hij of zij zet het ‘wetstratees en ambtenariaans’ om naar ‘gewone-mensen-taal’. Meestal gebeurt dat in persoonlijke contacten, maar vaak worden ook speciale infomomenten opgezet rond nieuwigheden die het leven van de mensen zullen beïnvloeden.

 

Dienstverlening en doorverwijzing

De buurtwerker is geen gespecialiseerde hulpverlener, maar hij en zij kennen wel de weg er naartoe. Ze luisteren eerst aandachtig, en proberen dan door te verwijzen, en als het nodig is echt te bemiddelen.

 

Gerichte acties

De buurtwerker onderneemt samen met de bewoners, verenigingen en wijkactoren acties die een antwoord bieden op actuele vraagstukken en knelpunten. Voorbeelden zijn het gezamenlijk aankopen van stookolie, acties rond verkeersveiligheid …

INITIATIEVEN

T W E E T S

  • Je droomjob vinden in 2018?! Wij zijn op zoek naar een medewerker lokaal woonbeleid. Herken je jouw talenten, kenni… ,
  • Al nieuwe voornemens voor jouw werkjaar in 2018? Kom in beweging en ga op pad met loopbaancoach Jacqueline. Benieuw… ,
  • Word jij onze nieuwe collega? Of ken je iemand die perfect in deze functie past? Alle verdere informatie vind je op… ,
  • Word jij onze nieuwe collega?! Of ken je iemand die perfect in deze functie past? Alle verdere informatie over deze… ,
  • RT : Hoe hou je een kwiek en snedig? Maak de in je team wakker op onze inspiratiesessie van 4 mei! ,
Share This