Nieuwsoverzicht

 • LEES MEER
  Extra hoge premie voor verhuurders bij dak- en muurisolatie en hoogrendementsbeglazing
  10 november 2017
  Wonen
  Verhuurders die energiebesparende maatregelen willen uitvoeren aan hun opbrengstwoning kunnen nu genieten van extra hoge premies. Voor private huurwoningen bewoond door kwetsbare huurders zorgt de Vlaamse overheid samen met de netbeheerder Infrax voor een stevig duwtje in de rug door het aanbieden van begeleiding en het geven van een extra hoge premies. Infrax voorziet namelijk verhoogde premies voor de investering in dakisolatie, spouwmuurisolatie en hoogrendementsglas.   Extra hoge premie voor verhuurders Als je een woning verhuurt aan personen uit bepaalde doelgroepen of aan een bepaalde maximale huurprijs, kan je beroep doen op deze extra hoge premie. Afhankelijk van de investering krijgt de verhuurder een tussenkomst van: Dakisolatie: 20 euro per m² (i.p.v. 6€/m²) als je het dak of de zoldervloer van je woning laat isoleren. De verhuurder betaalt enkel het restbedrag. Spouwmuurisolatie: 12 euro per m² (i.p.v. 6€/m²) als je de muur van je woning laat isoleren. De verhuurder betaalt enkel het restbedrag. Hoogrendementsbeglazing: 85 euro per m² (i.p.v. 10€/m²) als je de ramen van je woning vervangt door hoogrendementsbeglazing. De verhuurder betaalt enkel het restbedrag. Bijkomend heeft de eigenaar recht op een combi-premie van 1.250€ indien hij de 3 maatregelen combineert en hierdoor de volledige gebouwschil isoleert. Om van deze premie te genieten, begeleidt een projectpromotor het hele proces. Die promotor zorgt voor alles: afspraken maken met de huurder, het aanstellen van een vakbekwame aannemer, kwaliteitscontrole van offerte en uitvoering, het aanvragen en uitbetalen van de premie enz. In jouw gemeente neemt Stebo vzw de rol van projectpromotor op.   In ruil wordt van de verhuurder verwacht dat hij : de huurprijs niet verhoogt omdat er energiebesparende werken worden uitgevoerd; het lopend huurcontract niet voortijdig opzegt conform de bepalingen van de geldende huurwetgeving; het restbedrag voor de investeringen betaalt.     Wie komt in aanmerking? De premie is van toepassing voor woningen op de private huurmarkt als: De niet-geïndexeerde huurprijs van de woning zonder kosten niet meer is dan 462,74 euro per maand (of 512,74 euro per maand voor Hasselt/Genk). De huurprijs hoger is, maar de huurder voldoet aan één van onderstaande voorwaarden: De woning wordt verhuurd via een sociaal verhuurkantoor, OCMW of lokaal bestuur; De huurder heeft een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas; De huurder heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en/of aardgas (beschermde afnemers); De huurder beschikt over een verhoogde tegemoetkoming, een laag inkomen, is in schudbemiddeling of wordt door het OCMW sociaal of budgettair begeleid; Er werd voor de huurder een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit ingediend bij de Lokale Adviescommissie.   Stebo vzw gaat voor jou na of de huurder aan één van deze voorwaarden voldoet.   Dakisolatie verplicht Wacht niet te lang om het dak van jouw huurwoning te isoleren! Sinds 1 januari 2015 is dakisolatie wettelijk verplicht. Huurwoningen waarvan het dak onvoldoende of niet geïsoleerd is krijgen voorlopig een beperkt aantal strafpunten en een waarschuwing bij een onderzoek van de woningkwaliteit. Vanaf 2020 krijgt dergelijke woningen evenwel meteen 15 strafpunten en zullen ze dus niet meer verhuurd kunnen worden.   Hoogrendementsbeglazing verplicht Vanaf 1 januari 2020 moeten ook alle ramen in een huurwoning voorzien zijn van hoogrendementsbeglazing. Als dit tegen uiterlijk 1 januari 2023 nog niet het geval is, zal de huurwoning meteen 15 strafpunten krijgen, waardoor ze dus niet verhuurd kan worden.     Duwolim en DuwolimPlus Bovenstaande werken kunnen uiteraard wel wat geld kosten. Om dit te bekostigen heeft de Vlaamse overheid een Energielening in het leven geroepen. In Limburg heet dit de Duwolimlening. Dit houdt de lening in:   Vlaamse energielening voor eigenaar-bewoners en eigenaar-verhuurders maximaal € 15.000 de looptijd van de lening bedraagt maximum 8 jaar en 10 jaar voor beschermde afnemers voor energiebesparende investeringen de intrest bedraagt 2% en zelfs 0% voor personen met een beperkt inkomen of verhoogde tegemoetkoming voor de ziektekosten vervroegde terugbetaling zonder meerkost is mogelijk (bv bij ontvangst premies) begeleiding en advies aan huis geen dossierkosten …   Maar voor Limburgers zijn er dankzij geld van de provincie Limburg nog interessantere voorwaarden met de DuwolimPluslening. uitgebreide energie- en renovatielening voor wie in Limburg woont voor eigenaar-bewoners en eigenaar-verhuurders maximaal € 25.000 looptijd maximum 10 jaar min. 50% van het ontleende bedrag dient voor energiebesparende maatregelen de intrest bedraagt 2% en zelfs 0% voor personen met een beperkt inkomen of verhoogde tegemoetkoming voor de ziektekosten vervroegde terugbetaling zonder meerkost is mogelijk (bv bij ontvangst premies) begeleiding en advies aan huis geen dossierkosten …   Voor meer info of aanvragen: www.duwolim.be
 • LEES MEER
  Stebo zet de schouders onder BIO-booster
  24 oktober 2017
  Werken
  Stebo – als lid van de Werkplekarchitecten, werkt mee aan het BIO-booster project dat in het leven is geroepen om de beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) ingang te doen vinden bij werkgevers. BIO ?! Het principe van een BIO is eenvoudig en slim tegelijkertijd. Werkgevers kunnen een werkzoekende een BIO-stage aanbieden van drie tot zes maanden. In die periode oefent de Bio-stagiair vaardigheden en competenties die nodig zijn voor de job, rechtstreeks op de werkvloer. Een BIO is immers een opleidingscontract en géén arbeidsovereenkomst. De werkgever krijgt zicht op aanwezige capaciteiten en het groeipotentieel. Blijkt de Bio-stagiair de juiste persoon voor de job, dan kan de werkgever hem meteen aanwerven. Waarom Stebo “BIO-boostert” Het Bio-booster project sluit helemaal aan bij de missie van Team Werken binnen Stebo: “samen werken aan stevige loopbanen voor iedereen”. Om dit blijvend te realiseren in een erg veranderlijke arbeidsmarkt, heeft het team afgelopen anderhalf jaar sterk geïnvesteerd in het uitwerken van een dynamische visie op de werkgeversbenadering. Met Bio-booster biedt Stebo dan ook een concrete, uitstekende en betaalbare service aan werkgevers aan. Ruime service Zo betaalt een werkgever uit de non-profit slechts 330 € per maand voor het basispakket. In ruil daarvoor wordt de vacature door ons opgesteld en verspreid. We screenen en selecteren de kandidaten; waarbij de werkgever uiteraard zelf beslist welke kandidaat uiteindelijk kan starten. Er wordt een opleidingsplan op maat van de kandidaat opgemaakt en we zorgen voor een passend onthaal op de werkplek. Regelmatig worden gespreks-en evaluatiemomenten ingepland. De uitkomst vertalen we in een actieplan. Zo waarborgen we dat de kandidaat groeit in z’n stage en helemaal klaar is voor aanwerving. Daarbovenop ontzorgen we de werkgever van A tot Z op vlak van de administratieve afhandeling van de BIO en werkgeversverplichtingen zoals bijvoorbeeld de Dimona-aangifte. Als werkgevers een uitgebreidere dienstverlening willen, staan wij daar uiteraard voor open. Een voordelig kostenplaatje De BIO-stagiair ontvangt van de werkgever een aanmoedigingspremie en verplaatsingsonkosten. Om een idee te geven: een werkgever uit de non-profit betaalt voor een BIO- stagiair die 20 uur per week stage loopt een premie van 411€ per maand. Als we deze investering zetten naast de investering voor het faciliteren van een sollicitatieronde, dan is de rekening snel gemaakt: BIO-booster is goedkoper én heeft bovendien een veel grotere succesgarantie. Energie die rendeert. Nuray startte begin september in een BIO-stage bij Schakel Vlaanderen bvba. Het is haar eerste werkervaring. Dana, mentor van Nuray getuigt: ‘Nuray is een echte aanwinst voor het team; ze brengt een frisse wind in het team, ze is heel gemotiveerd. Als Nuray zo verder groeit in de job, zullen we haar zeker aanwerven. We stoppen uiteraard zelf ook energie in de stage, maar het is energie die rendeert. Ik ben blij dat Stebo Nuray aan ons voorgesteld heeft. Ik had meteen een klikgevoel bij de Stebo-medewerkers en ben blij met de service die ze leveren. De administratie blijft daardoor voor ons beperkt tot een minimum.’ Meer weten? Contacteer Ann Vanderhaeghe, coördinator afdeling Werken Stebo, 0473 88 54 52, ann.vanderhaeghe@stebo.be
 • LEES MEER
  The Box in Vlaanderen opent de deuren in Mechelen
  24 oktober 2017
  Ondernemen
  De vijfde box in Vlaanderen Op vrijdag 13 oktober werd The Box Mechelen officieel geopend. Daarmee telt de keten van The Box “plug&play handelspanden”, samen met Genk, Gent, Brugge en Turnhout, vijf locaties doorheen Vlaanderen. The Box Mechelen is een samenwerking tussen Stebo vzw, stad Mechelen en Mest vzw en wordt financieel mogelijk gemaakt door EFRO en het Hermesfonds. “Wine not” geeft de aftrap The Box Mechelen ligt op de Korenmarkt in het centrum van Mechelen. De stad wil inzetten op het versterken van startende horecaondernemers. The Box Mechelen heeft het allemaal: de professionele basiskeuken, een mooi aantal vierkante meters en het prachtige terras bieden aan startende ondernemers met een horeca-idee de perfecte uitvalbasis om hun ondernemersidee uit te testen. Bovendien draagt de steeds wisselende invulling van horecaondernemers in The Box bij tot de dynamiek van de Korenmarkt. Vier vrienden en tevens jonge ondernemers geven vanaf nu tot 2 december de aftrap aan The Box met hun pop-up wijnbar 'Wine Not'. Box- community Met The Box Mechelen hebben we dus onze vijfde box gerealiseerd. Naast het oprichten, hebben we ook sterk ingezet op het vormen van een “Box-ondernemers” community. Ondernemers die in The Box actief zijn of waren, of hiervoor ooit interesse toonden, brengen we digitaal en fysiek samen. Ondertussen telt deze community al over de 100 leden. De box-community is natuurlijk niet zomaar in het leven geroepen. We willen de verschillende ondernemers met elkaar in contact brengen zodat ze ervaringen kunnen delen, tips uitwisselen, de kans grijpen om te leren van elkaar. Maar het gaat verder dan dat. We creëren een omgeving waar ze elkaar kunnen vinden, waarin ze de mogelijkheid hebben om hun talenten en ideeën te bundelen om samen iets op te starten in The Box.   Van Box tot Box We brengen de Box-ondernemers in contact met de verschillende Boxen in Vlaanderen. Nu de keten van Boxen met The Box Mechelen compleet is, kunnen de Box-ondernemers de unieke kans grijpen om als een karavaan doorheen de Boxen te trekken. Zo kunnen ze hun ondernemersidee in heel Vlaanderen uittesten.   “The Box Vlaanderen – Vlaanderen Boxt” is een initiatief van Stebo vzw, in samenwerking met Stad Brugge, Stad Gent, Stad Turnhout, Stad Mechelen, vzw Centrummanagement Turnhout, Syntra Midden-Vlaanderen, Handmade in Brugge vzw en Mest vzw en wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de steun van EFRO (het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), gecofinancierd door Hermes.   Meer info www.theboxvlaanderen.be, www.facebook.com/theboxvlaanderen  of frank.maleszka@stebo.be

 

Share This