Wonen Haspengouw

logo hspGeschiedenis

De Vlaamse Overheid delegeert steeds meer opdrachten naar de lokale gemeentebesturen. Ook voor het woonbeleid hebben de gemeentebesturen meer bevoegdheden gekregen. Om deze opdrachten succesvol aan te pakken, zijn acht Haspengouwse gemeenten in 2006 een experimenteel partnerschap aangegaan. Het gaat hier meer concreet over de gemeenten Bilzen, Borgloon, Gingelom, Heers, Kortessem, Riemst, Voeren en Wellen.

In 2008 kreeg deze intergemeentelijke samenwerkingsvorm een officieel karakter. Het project kreeg de naam ‘Interlokale vereniging ter ondersteuning van projecten inzake lokaal woonbeleid-Haspengouw’. In 2012 is het project opnieuw verlengd tot en met 2014. De acht Haspengouwse gemeenten werken inmiddels al zeven jaar succesvol samen.

Financiering

De acht gemeenten hebben specifieke huisvestingsproblematieken met elkaar gemeen en willen daarom samenwerken en leren van mekaar. Stebo is de uitvoerder van dit project. Het projectbudget wordt gedragen door de deelnemende gemeenten, de Provincie Limburg en het Vlaamse Gewest.

Doel van het project

Dankzij dit project kunnen particuliere burgers gebruik maken van een loketwerking rond uiteenlopende woonvragen. Stebo geeft hierover advies en begeleiding via loketwerking, huisbezoeken, infomomenten en publicaties.

Het project ondersteunt de gemeentebesturen in de ontwikkeling van hun lokaal woonbeleid. Stebo helpt met de organisatie van een periodiek overleg tussen de lokale woonactoren.  Daarnaast geeft ze deskundige begeleiding voor de opdrachten die voorvloeien uit het decreet Grond- en Pandenbeleid en de Vlaamse Wooncode. Stebo begeleidt dit intensieve proces, zodat in samenwerking met de gemeente, de provincie en Wonen Vlaanderen ambities, doelstellingen en acties geformuleerd kunnen worden voor een goed woonbeleid

Share This