Bouwvergunning nodig?

Vanaf 1 december 2010 moet je voor een aantal kleine bouwwerken geen vergunning meer vragen aan de gemeente. Het gaat bijvoorbeeld om het aanleggen van een zwemvijver, het plaatsen van een tuinhuis, enz. Voor andere werken aan de woning werd de meldingsplicht ingevoerd.

Opgelet: je mag er dus niet zomaar aan beginnen, maar de administratieve afhandeling wordt wel een stuk eenvoudiger. Daarnaast blijven er natuurlijk nog andere ingrepen bestaan waarvoor je wel degelijk een vergunning moet aanvragen. Voor werken die impact hebben op de stabiliteit is steeds een architect nodig. In die gevallen zal een architect het aanvraag- of meldingsdossier samenstellen en ondertekenen.

Voor meer informatie kan je terecht op www.ruimtelijkeordening.be of de dienst Ruimtelijke ordening van jouw gemeente. Zijn er onduidelijkheden? Aarzel niet om onze technische adviseurs te contacteren.

 

Levenslang wonen

Een eigen plek, waar je je veilig en geborgen voelt, is de wens van iedereen. Tijdens de verschillende levensfases zetten we ons huis naar onze hand. Met kleine kinderen wordt de woonkamer omgevormd tot of uitgebreid met een speelhoek, hekjes worden geplaatst en allerlei voorzorgen worden genomen om gevaarlijke situaties te vermijden.

Pubers hebben eerder nood aan privacy, wat een aparte ruimte vraagt. Als we wat ouder worden, en de kinderen trekken het huis uit, wordt de woning vaak te groot of moeilijker te onderhouden. Soms wordt het huis ook ouder en dringen vernieuwingswerken zich op (een nieuwe badkamer, een andere keuken,…).

Hoe eerder je bewust stilstaat bij je eigen woonsituatie, hoe beter. Investeringen zullen op die manier beter renderen en je zal meestal nog meer zelf je handen uit de mouwen kunnen steken of de organisatie van aanpassingswerken op je nemen. Meer informatie over levenslang en aanpasbaar bouwen en wonen vind je op onderstaande websites:

 

Ook Stebo kan je hierin advies verlenen. Je kan ons contacteren voor meer informatie over het aanpassen van je woning. Voor een aantal werken kan je een premie of een tegemoetkoming krijgen. Een sociaal adviseur kan je hierover advies geven en eventueel de nodige formulieren invullen.

SPREEKUREN

Share This